Isola tape- og klebesystem

Isola Tape- og Klebesystem er et komplett produktprogram som gjør det enkelt og sikkert å bygge lufttette og energieffektive konstruksjoner. Produktene er utviklet for å tilslutte, tette og forsegle ulike materialer og komponenter i bygningskroppen – både innvendig og utvendig – slik at det oppnås et varig tett bygg. Produktene er merket med INDOOR (rødt) og OUTDOOR (blått).


INDOOR

OUTDOOR

Finn riktig tape

Filter
Filter

Produktområder: Vis alle Innvendig Utvendig - Vegg Utvendig - Tak
Bruksområde: Omlegg Plateskjøter Vindusdetaljer Overganger Montering Forsegling
Underlag: Tre Harde tre-fiberplater Porøse tre-fiberplater Gipsbaserte plater Sementbaserte plater Betong, mur, puss Metall Vindsperrer med Tyvek duk Undertak / vindsperrer med filtduk PE / Byggfolier

Produktutvalg


Isola Dampsperre Tape PE 45
Beregnet til forsegling av vindusfuger ved at tapen tilsluttes i bakkant av vindusforingen.


Isola Dampsperre Tape PE 60
Velegnet til forsegling av omleggsskjøter i luft- og dampsperrer.


Isola Dampsperre Flex 30/30
Spesialtape til forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og dampsperrer som har delt avrivbart beskyttelsespapir.


Isola Dampsperre Flex 60
Spesialtape til forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og damppsperrer.


Isola Dampsperre Flex 100
Spesialtape til forsegling av luft- og dampsperrer i overgangen fra vegg til gulv, vegg til himling etc.


Isola Dampsperre Tape Twin
Dobbeltsidig tape til montering av luft- og dampsperrer til harde og tette materialer som stål, metaller, treverk etc.


Isola Dampsperre Tape Mur
Dobbeltsidig tape til forsegling av luft- og dampsperrer til betong, tegl, pusset murverk etc.


Isola Folielim Mur
En-komponent elastisk klebemasse til forsegling av luft- og dampsperrer til betong, pusset murverk, metaller etc.


Isola Tape Primer
En-komponent lavviskøs impregneringsvæske til forsegling av porøse underlag som betong, pusset murverk, porøse trefiberplater etc. før taping.


Isola Vindsperre Tape S60
Spesialtape til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperreprodukter. Kan også benyttes til forsegling av vinduer og dører.


Isola Vindsperre Tape S75
Spesialtape til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperreprodukter. Kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i gips- og porøse trefiberplater.


Isola Vindsperre Tape S100
Spesialtape til forsegling av overganger mellom fleksible vindsperreprodukter og andre bygningsdeler. Kan også benyttes til vindu- og døråpninger.


Isola Vindsperre Tape Twin
Dobbeltsidig tape til forsegling av omlegg og for å tilslutte vindsperren til harde og tette underlag som stål, metaller, treverk etc.


Isola Vindsperre Tape UV75
UV-bestandig spesialtape til forsegling av omlegg og tilslutninger til detaljer i UV-bestandige vindsperrer. Kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i gips- og porøse trefiberplater dersom kledningen skal være med åpne spalter.


Isola Vindsperre Tape Flex 60
Fleksibel tape som benyttes til forseglingen av overganger og tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter og andre bygningsdeler. Kan også benyttes til forsegling av skjøter i gips- og porøse trefiberplater.


Isola Vindsperre Tape Flex 20/40
Fleksibel tape som benyttes til forseglingen av overganger og tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter og andre bygningsdeler. Kan også benyttes til forsegling av skjøter i gips- og porøse trefiberplater.


Isola Vindsperre Tape Flex 100
Fleksibel tape som benyttes til forseglingen av overganger og tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter og andre bygningsdeler. Kan også benyttes til forsegling av skjøter i gips- og porøse trefiberplater.


Isola Undertak Tape
Spesialtape for tilslutning, detaljer og omlegg i diffusjonsåpne undertak på rull. Anbefales også til vindsperrer med overflate av polyproplenfilt. Kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i diffusjonsåpne undertaksplater.


Isola FlexWrap
For-komprimert, fleksibel og selvklebende butylmembran for forsegling og gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Kan også benyttes til forsegling av vindsperre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner.


Isola Sløyfebånd
Et mykt og lett komprimerbart butylbånd til montering mellom undertak og sløyfer. Båndet danner pakning rundt stiftefestene og gir en fuktsikker løsning. Kan også benyttes tilsvarende for vindsperrer.


Isola Butylbånd
For tilslutning og forsegling av fleksible, diffusjonsåpne undertak til andre materialer og bygningsdeler som metall, tre og betong.

Kvalitet og sikkerhet


Isola Tape- og Klebesystem er utviklet for å bidra til å løse både dagens og fremtidens krav til forsegling og tetting av bygnings-kroppen. Hovedproduktene i produkt-programmet er testet på nøytrale forsknings-institusjoner og har gjennom disse testene full dokumentasjon på egenskaper, bruks-områder og heftfasthet til ulike materialer.